Przypisani Północy
Stowarzyszenie Kulturalne z siedzibą w Olecku

Gala  "Przypisanych Północy" 2009


    Nieprzerwanie od 10 lat raz w roku spotyka się gremium, które wyłania jedną jedyną postać z często bardzo licznej listy nominowanych.
   Kandydatami do nagrody mogą być osoby działające na terenie Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, zajmujące się szeroko pojętą animacją środowiska społecznego w dziedzinach: kultury, sztuki, ekologii, turystyki, działań społecznych. Każdy z wyróżnionych otrzymuje niepowtarzalną nagrodę. Kapituła wybierając tworzywo i formę stara się oddać wyjątkowy charakter i dokonania osoby nagradzanej. Dotychczas były to rzeźby z drewna i kamienia, lampka oliwna, przedmiot wykuty z żelaza.
   W tym roku 2 października powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Kapituła Konkursu „Pasjonat Przypisanych Północy” w składzie Maria Dzienisiewicz, Ryszard Demby, Wojciech Kot, Józef Krajewski, Andrzej Kamiński, Bohdan Skrzypczak, Andrzej Cieśluk, Wojciech Łukasik, Zbigniew Terepko, Marek Borawski, Roman Karsztun, Jerzy Weiss, Maciej Kupczyński i Marek Nowicki - nominowała do nagrody szesnastu kandydatów. Po prezentacjach, wnikliwej dyskusji i tajnym głosowaniu, honorowy tytuł „Pasjonata Przypisanych Północy” 2009 przyznany został Markowi Gałązce.

„Jaka epoka, jaki wiek
Jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień
I jaka godzina
Kończy się
A jaka zaczyna
Marku Gałązko!
Włóczęgo!
Niespokojny Duchu!
Dzięki Tobie trafiliśmy na Wrzosowisko.....
Wrzosowisko Poezji, Teatru, Muzyki, Śpiewu.
Mieliśmy szczęście odnaleźć z Tobą Północny Przystanek
piękny, przepiękny wręcz...
DZIĘKUJEMY!”

30 października 2009 r. w sali Hotelu Colosseum w obecności ponad 100 zaproszonych gości została odczytana przez Józefa Krajewskiego laudacja na cześć Marka Gałązki, a Wojciech Kot wręczył tegorocznemu Pasjonatowi symboliczną statuetkę „Białą Lokomotywę”. Gratulacje i życzenia składali między innymi Starosta Olecki Stanisław Ramotowski oraz Burmistrz Olecka Wacław Olszewski.
Druga część wieczoru poświęcona była Jubileuszowi 12 lat Tygodnika Oleckiego - jego twórcy i Redaktorowi Naczelnemu Markowi Borawskiemu. Był to czas podziękowań za wieloletnią współpracę, wspomnień o ludziach wyjątkowych, także tych którzy odeszli do lepszego ze światów – o Annie Andrzejewskiej-Jurgiel i Władysławie Żurowskim. Był także jubileuszowy tort w kształcie herbu miasta Olecka, przygotowany przez Krystynę Kołodziejską.
Marek Borawski przyjmował listy gratulacyjne, kwiaty i wiele prezentów, a wśród nich kopię aktu lokacyjnego miasta Margrabowej. Burmistrz wyróżnił dziennikarza jako osobę, dla której nasze miasto jest małą ojczyzną, a Tygodnik Olecki pismem integrującym mieszkańców.
Gala „Przypisanych” Północy oraz Jubileusz Tygodnika Oleckiego odbyła się dzięki wsparciu i pomocy wielu osób.
Galę uświetnił koncert w wykonaniu Marka Gałązki, Andrzeja Garczarka oraz Katarzyny i Zygmunta Waraksów. Tegorocznemu "Pasjonatowi Przypisanych Północy" jako specjalny upominek zaśpiewały Ola Orłowska i Daria Lachowicz.
W imieniu Stowarzyszenia składam serdeczne podziękowania Szanownym Państwu: Romanowi Prawdzie, Adamowi Cholewie, Krzysztofowi Suchockiemu, Irenie Kamińskiej, Katarzynie i Dariuszowi Bagińskim, Elżbiecie i Dariuszowi Kozłowskim, Zbigniewowi Burbie oraz mistrzyniom organizacji Beacie Stypułkowskiej i Marzannie Pojawa-Grajewskiej, a także Uczennicom Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych za miłą i sprawną obsługą podczas uroczystości.
Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie i niezawodnie przybyli na tegoroczną galę „Przypisanych Północy”.

Maria Dzienisiewicz,
Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy” z siedzibą w Olecku

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze
 

Strona główna

Ostatnia aktualizacja:  01 listopada 2009  w@m