Przypisani Północy
Stowarzyszenie Kulturalne z siedzibą w Olecku

Spotkanie z ks. Jarosławem Wiśniewskim


  W czwartek, 1 września 2011 r. w Oleckiej Izbie Historycznej odbyło się spotkanie z księdzem misjonarzem Jarosławem Wiśniewskim, w którym licznie uczestniczyli Mieszkańcy powiatu oleckiego. Organizatorzy spotkania to: „Przypisani Północy” Stowarzyszenie Kulturalne, Lokalna Organizacja Turystyczna (LOT) Ziemi Oleckiej, użyczająca swych gościnnych progów Olecka Izba Historyczna oraz „Tygodnik Olecki”. Spotkanie w Olecku miało miejsce dzięki przypadkowi. Pani Maria Dzienisiewicz – Prezes LOT Ziemi Oleckiej, spotkała ks. Jarosława w Uzbekistanie i zaprosiła do Olecka.

Ksiądz Jarosław to człowiek o wielkiej pasji, wielkim sercu, odwadze i powołaniu do religii. Pracował w Rosji, Kazachstanie, Japonii, Chinach i na Ukrainie. A obecnie pracuje w Uzbekistanie. Misjonarz ma również w swoim życiu epizod olecki. Przed laty uczęszczał do Studium Nauczycielskiego w Olecku, a praktyki odbywał w przedszkolu, które przed przebudową mieściło się w budynku Starego Ratusza.

W trakcie spotkania ksiądz opowiadał o pobycie na misjach i wydarzeniach z życia jego parafii. Pełni on służbę Bogu i ludziom w trudnych warunkach, narażając często swoje życie na niebezpieczeństwo. Gdy po latach posługi na Wschodzie zawitał na krótko do Polski, Kardynał Gulbinowicz na placu katedralnym w Gnieźnie po wręczeniu krzyża misyjnego powiedział: „dobrze, że go wygnali, bo by byli zamordowali”. Kardynał jest znany z poczucia humoru, jednak tym razem mówił poważnie.

Spotkanie było też okazją do promocji dwóch książek księdza Jarosława pt. „Księga Urodziwych. Oblicza Szaleńców Bożych z Kaukazu i Powołża” i „Walka z wiatrakami. Kaukaz i Powołże oczami Don Kichota”. Większość tekstów jest zamieszczona na stronie www.orient.to.pl .

Na zakończenie spotkania Uczestnicy podziękowali księdzu Jarosławowi gromkimi brawami. Następnie trwały rozmowy i podpisywanie książek, które zainteresowani mogli nabyć. Ksiądz zabrał ze sobą zabawki dla dzieci w Uzbekistanie, które otrzymał od gości.
Otrzymaliśmy wiadomość, że zabawki pomyślnie zostały przewiezione i, jak napisał ks. Jarosław, „grzeją serca taszkenckich dzieci”.

Uczestnikom dziękujemy za liczne przybycie, przekazanie zabawek i wsparcie finansowe misji księdza Jarosława.
Natomiast księdzu Jarosławowi z okazji dwudziestej rocznicy święceń kapłańskich życzmy dużo zdrowia i wielu łask Bożych.


Anna Turowska
www.lot.olecko.pl
www.przypisani.org

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

Strona główna

Ostatnia aktualizacja:  18 września 2011  w@m