Przypisani Północy
Stowarzyszenie Kulturalne z siedzibą w Olecku

.: Pasjonat Przypisanych Północy 2019 :.

Zarząd Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy” oraz Komisja Rewizyjna zapraszają
PT. Pasjonatów Przypisanych Północy oraz wszystkich Członków Stowarzyszenia do zgłaszania kandydatów do nagrody honorowej „Pasjonat Przypisanych Północy 2019”. Termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów wyznaczony został do 07 listopada 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów do tegorocznej nagrody można dostarczać na adres:
- pocztą internetową: biuro@przypisani.org,
- tradycyjną pocztą: Stowarzyszenie Kulturalne "Przypisani Północy" 19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 5 lok.107 ,
- lub osobistego wręczenia pisemnego zgłoszenia członkowi Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej.

Zgłoszenie musi zawierać:
- imię i nazwisko kandydata,
- jego adres i telefon lub e-mail,
- obowiązkowo uzasadnienie kandydatury, maksymalnie format kartki A4,
- można dołączyć dodatkowe materiały przedstawiające kandydata – artykuły, publikacje, zdjęcia itp., dołączone mogą być także kserokopie tych materiałów.

Przypominamy Regulamin Konkursu "Pasjonat Przypisanych Północy":

I. Kandydatami do nagrody mogą być osoby działające na terenie Warmii, Mazur
i Suwalszczyzny, zajmujące się szeroko pojętą animacją środowiska społecznego
w dziedzinach: kultury i sztuki, ekologii, turystyki, działań społecznych.
II. Osoby wchodzące w skład Kapituły nie mogą kandydować do nagrody.
III. Liczba zgłaszanych kandydatów jest nieograniczona.
IV. Prawo zgłaszania mają: członkowie Stowarzyszenia Kulturalnego "Przypisani Północy", osoby nagrodzone honorowym tytułem "Pasjonat Przypisanych Północy" oraz członkowie Kapituły przyznającej nagrodę.
V. Kapitułę powołuje Zarząd Stowarzyszenia.
VI. Stowarzyszenie nie przyznaje nagrody osobom nie żyjącym.
VII. Głosowanie odbywa się według przyjętych przez Kapitułę zasad, które ustala podczas posiedzenia konkursowego.
dodano: 2019.09.17 21:04:32  ·  autor: M. Dzienisiewicz

.: Pasjonat Przypisanych Północy 2018 :.
Pasjonat Przypisanych Północy 2018 :.Zarząd Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy” oraz Komisja Rewizyjna zapraszają wszystkich Członków Stowarzyszenia do zgłaszania kandydatów do nagrody honorowej „Pasjonat Przypisanych Północy 2018”. Termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów wyznaczony został do 30 października 2018 r.

Zgłoszenia kandydatów do tegorocznej nagrody można dostarczać na adres:
- pocztą internetową: biuro@przypisani.org,
- tradycyjną pocztą: Stowarzyszenie Kulturalne "Przypisani Północy" 19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 5 lok.107 ,
- lub osobiście wręczyć pisemne zgłoszenie do jednego z członków Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej.

Zgłoszenie musi zawierać:
- imię i nazwisko kandydata,
- jego adres i telefon lub e-mail,
- obowiązkowo uzasadnienie kandydatury, maksymalnie format kartki A4,
- można dołączać dodatkowe materiały przedstawiające kandydata – artykuły, publikacje, zdjęcia itp. , mogą być także kserokopie tych materiałów.

Regulamin Konkursu "Pasjonat Przypisanych Północy":

I. Kandydatami do nagrody mogą być osoby działające na terenie Warmii, Mazur
i Suwalszczyzny, zajmujące się szeroko pojętą animacją środowiska społecznego
w dziedzinach: kultury i sztuki, ekologii, turystyki, działań społecznych.
II. Osoby wchodzące w skład Kapituły nie mogą kandydować do nagrody.
III. Liczba zgłaszanych kandydatów jest nieograniczona.
IV. Prawo zgłaszania mają: członkowie Stowarzyszenia Kulturalnego "Przypisani Północy", osoby nagrodzone honorowym tytułem "Pasjonat Przypisanych Północy" oraz członkowie Kapituły przyznającej nagrodę.
V. Kapitułę powołuje Zarząd Stowarzyszenia.
VI. Stowarzyszenie nie przyznaje nagrody osobom nie żyjącym.
VII. Głosowanie odbywa się według przyjętych przez Kapitułę zasad, które ustala podczas posiedzenia konkursowego.
dodano: 2018.09.16 11:33:37  ·  autor: Janusz Klimaszewski


archiwum

aby sie zalogowac i dodac artykul kliknij obok  ·  dodaj artykul
czas ladowania artykulow: 0.00062899999999999 sec. © Yuppy

 

Strona główna