Przypisani Północy
Stowarzyszenie Kulturalne z siedzibą w Olecku

Archiwum:

Kwiecien 2009:

.: Zapytanie o cenę :.

W związku z realizacją projektu „Aktywni w Lenartach” Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy” z siedzibą w Olecku poszukuje firmy szkoleniowej do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi komputera.
Szkolenie odbędzie się w miesiącu czerwcu 2009 roku i obejmie 20 godzin zajęć.
Firma wykorzysta własny sprzęt, który dowiezie i udostępni 10 uczestnikom na czas trwania szkolenia. Usługa szkoleniowa obejmuje: koszty szkolenia, ubezpieczenie uczestników, materiały szkoleniowe. Zakres szkolenia: podstawy obsługi komputera i internetu, wyszukiwanie aktualnych ofert pracy.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt do dnia 26 kwietnia 2009 r.

Kontakt:
Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy”
z siedzibą w Olecku
19-400 Olecko
ul. Gołdapska 27
tel. 504 146 397,
e-mail: biuro@przypisani.org
dodano: 2009.04.16 19:56:54  ·  autor: Maria Dzienisiewicz

.: Przypisani Północy w Lenartach :.
Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy” rozpoczęło realizację projektu „Aktywni w Lenartach” w lutym 2009r. Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Kwota dofinansowania wyniosła 42 tys. złotych. Dzięki tym środkom Stowarzyszenie zorganizuje warsztaty z kilku dziedzin dla kobiet ze wsi Judziki i Lenarty. Zajęcia grupowe i konsultacje indywidualne prowadzone będą od marca do czerwca 2009 roku. Poświęcone będą między innymi podniesieniu poziomu motywacji i samooceny, doskonaleniu umiejętności komunikacji społecznej, poznaniu metod aktywnego poszukiwania pracy. Zakwalifikowane do projektu kobiety wezmą także udział w szkoleniu z zakresu obsługi komputera, internetu oraz wyszukiwania ofert pracy.
Projekt powstał dzięki nawiązaniu współpracy ze Stanisławem Ciechanowiczem, prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Lenartach, a zarazem sołtysem wsi Lenarty. Udział w projekcie zadeklarował także sołtys wsi Judziki – Remigiusz Kowalewski. Sołtysi wsparli prace Stowarzyszenia poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeniowych w obu wsiach, przekazując zainteresowanym formularze zgłoszenia do udziału w projekcie, a także organizując spotkanie wiejskie w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lenartach.
– Zgłoszeń otrzymaliśmy znacznie więcej niż prognozowaliśmy. Wstępne deklaracje złożyło 10 osób, ale po spotkaniach informacyjnych okazało się, że potrzeby są znacznie większe – mówi Maria Dzienisiewicz, prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy” – Zachęcono nas, aby podjąć się kontynuacji „Aktywnych w Lenartach”. Przy wsparciu specjalisty z Powiatowego Urzędu Pracy złożyliśmy 31 marca br. dokumenty aplikacyjne w kolejnym konkursie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Obecnie prowadzone przez Danutę Cieślukowską zajęcia socjoterapeutyczne, obok rozszerzenia wiedzy i kształcenia umiejętności związanych z komunikacją, przyczyniły się do integracji grupy, rozbudziły zainteresowanie uczestniczek budowaniem pozytywnych kontaktów. – Panie są bardzo zainteresowane tematyką warsztatów – ocenia Danuta Cieślukowska, socjoterapeuta – Na zajęcia przychodzą bardzo rzetelnie i aktywnie realizują proponowane zadania indywidualne i grupowe. Powstała obszerna kronika zdjęciowa z naszych zajęć. Miło będzie za jakiś czas wrócić do tych sytuacji i przypomnieć zdobywaną wiedzę i umiejętności.
Na naukę nigdy nie jest za późno. Liczymy, że projekt „Aktywni w Lenartach” przyniesie trwałe i pozytywne efekty, zachęci kobiety z Judzik i Lenart do poszukiwań i osiągania celów życiowych.

dodano: 2009.04.06 21:42:32  ·  autor: M.Dzienisiewicz


| Wrzesien 2022 | Lipiec 2022 | Czerwiec 2022 | Maj 2022 | Listopad 2021 | Czerwiec 2021 | Lipiec 2020 | Wrzesien 2019 | Wrzesien 2018 | Lipiec 2018 | Luty 2018 | Listopad 2017 | Wrzesien 2017 | Sierpien 2017 | Luty 2017 | Grudzien 2016 | Grudzien 2015 | Pazdziernik 2014 | Pazdziernik 2013 | Grudzien 2012 | Wrzesien 2012 | Sierpien 2012 | Lipiec 2012 | Marzec 2012 | Listopad 2011 | Pazdziernik 2011 | Wrzesien 2011 | Sierpien 2011 | Styczen 2011 | Listopad 2010 | Pazdziernik 2010 | Wrzesien 2010 | Sierpien 2010 | Maj 2010 | Kwiecien 2010 | Marzec 2010 | Styczen 2010 | Listopad 2009 | Pazdziernik 2009 | Wrzesien 2009 | Sierpien 2009 | Lipiec 2009 | Czerwiec 2009 | Maj 2009 | Kwiecien 2009 | Luty 2009 | Grudzien 2008 | Pazdziernik 2008 | Lipiec 2008 | Czerwiec 2008 | Luty 2008 | Wrzesien 2007 | Lipiec 2007 | Czerwiec 2007 | Marzec 2007 | Styczen 2007 | Lipiec 2006 | Czerwiec 2006 | Wszystkie |

aby sie zalogowac i dodac artykul kliknij obok  ·  dodaj artykul
czas ladowania artykulow: 0.007923 sec. © Yuppy

 

Strona główna