Przypisani Północy
Stowarzyszenie Kulturalne z siedzibą w Olecku

Archiwum:

Sierpien 2009:

.: Wspomnienie o projekcie - „Z historią w szczegółach” :.
Do 1 maja do 30 października 2008 roku grupa nieformalna „Danuśka” z Kukowa przy współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „Przypisani Północy”, z prezesem Marią Dzienisiewicz oraz z Małgorzatą Terepko ze Stowarzyszenia „Monety” zrealizowała projekt „Z historią w szczegółach”, który sfinansowany został głównie przez Gołdapski Fundusz Lokalny.
Grupę tworzą: Iwona Grabek, Wioletta Żukowska i Małgorzata Jezierska. Kobiety działają na rzecz poprawy jakości życia we wsi Kukowo, a jednocześnie zachowania tożsamości kulturowej od 2007 roku, kiedy to na skutek starań sołtysa Antoniego Rydzewskiego reaktywowana została świetlica wiejska.
Celem projektu było zaangażowanie mieszkańców wsi w życie społeczne poprzez włączenie ich w działalność świetlicy wiejskiej, zwłaszcza koła historycznego.
W ramach projektu cyklicznie - dwa razy w miesiącu odbywały się spotkania Koła Historycznego, na których dzieci i młodzież Tworzyły Kronikę dokumentującą lokalną historię, tradycje, oraz aktualne wydarzenia. Odbył się konkurs fotograficzny, a następnie wystawa fotografii w świetlicy wiejskiej. Zorganizowany został wyjazd na Inscenizację Bitwy pod Grunwaldem.
Dzieci i młodzież skupione wokół Koła Historycznego miały okazję obejrzeć rekonstrukcję bitwy z 1410 roku, rycerstwo polskie, litewskie i krzyżackie, chłopów i tabory w strojach z tamtej epoki. Można było zobaczyć ostrzał armatni, zażartą walkę na miecze i topory, walki łuczników. Widowisku towarzyszyła wspaniała oprawa słowno – muzyczna. Opiekunami wycieczki byli Iwona Grabek, Maryla Dąbrowska i Robert Żukowski.
Z fotografii, jakie powstały podczas wyjazdu, młodzież stworzyła prezentację multimedialną, która zaprezentowana została mieszkańcom wsi.
Odbył się również konkurs plastyczny. Prace można oglądać w świetlicy wiejskiej.
Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie VI” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Gołdapskiego Funduszu Lokalnego, Gminy Gołdap i Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości.
dodano: 2009.08.07 13:04:00  ·  autor: Iwona Grabek

.: Aktywne Lenarty. :.
Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy” otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
Działania projektowe obejmują warsztaty i szkolenie dla kobiet ze wsi Judziki i Lenarty. Już we wrześniu przeprowadzone zostaną zajęcia socjoterapeutyczne i konsultacje indywidualne. Będą one poświęcone między innymi podniesieniu poziomu motywacji i samooceny Uczestniczek, uświadomieniu i wyrównywaniu dysfunkcji w komunikacji społecznej. W kolejnych miesiącach odbędą się spotkania z doradcą zawodowym i szkolenie z zakresu obsługi komputera, internetu oraz wyszukiwania aktualnych ofert pracy. Wszystkie spotkania odbywać się będą w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lenartach. Realizatorzy projektu nawiązali bliską współpracę ze Stanisławem Ciechanowiczem, sołtysem wsi Lenarty oraz Renieuszem Kowalewskim, sołtysem wsi Judziki.
Zgodnie z harmonogramem działań realizacja projektu „Aktywne Lenarty” będzie trwała od początku sierpnia do końca listopada 2009 roku.
dodano: 2009.08.06 16:53:28  ·  autor: Maria Dzienisiewicz


| Wrzesien 2022 | Lipiec 2022 | Czerwiec 2022 | Maj 2022 | Listopad 2021 | Czerwiec 2021 | Lipiec 2020 | Wrzesien 2019 | Wrzesien 2018 | Lipiec 2018 | Luty 2018 | Listopad 2017 | Wrzesien 2017 | Sierpien 2017 | Luty 2017 | Grudzien 2016 | Grudzien 2015 | Pazdziernik 2014 | Pazdziernik 2013 | Grudzien 2012 | Wrzesien 2012 | Sierpien 2012 | Lipiec 2012 | Marzec 2012 | Listopad 2011 | Pazdziernik 2011 | Wrzesien 2011 | Sierpien 2011 | Styczen 2011 | Listopad 2010 | Pazdziernik 2010 | Wrzesien 2010 | Sierpien 2010 | Maj 2010 | Kwiecien 2010 | Marzec 2010 | Styczen 2010 | Listopad 2009 | Pazdziernik 2009 | Wrzesien 2009 | Sierpien 2009 | Lipiec 2009 | Czerwiec 2009 | Maj 2009 | Kwiecien 2009 | Luty 2009 | Grudzien 2008 | Pazdziernik 2008 | Lipiec 2008 | Czerwiec 2008 | Luty 2008 | Wrzesien 2007 | Lipiec 2007 | Czerwiec 2007 | Marzec 2007 | Styczen 2007 | Lipiec 2006 | Czerwiec 2006 | Wszystkie |

aby sie zalogowac i dodac artykul kliknij obok  ·  dodaj artykul
czas ladowania artykulow: 0.004696 sec. © Yuppy

 

Strona główna