Przypisani Północy
Stowarzyszenie Kulturalne z siedzibą w Olecku

Archiwum:

Sierpien 2010:

.: Na krótkich falach... :.
Krótkofalowcy z Olecka mieli swój udział w obchodach jubileuszu 450 lecia naszego miasta. Przez cały lipiec tego roku pracowaliśmy pod znakiem SN450O (SN – Polska, 450 – rocznica 450 lat miasta, O – Olecko). W dniu 23.07.2010 była uruchomiona na schodach ratusza radiostacja terenowa. Nawiązaliśmy ponad 450 łączności z radiostacjami ze wszystkich kontynentów. Łączności radiowe zostały potwierdzone wysyłką kart QSL, na których oprócz zdjęć z naszego miasta zamieszczona jest krótka notatka o historii Olecka w języku polskim i angielskim.

Klub Łączności LOK – SP4KPP utworzony z inicjatywy Jerzego Weissa - SP4WLW, Wojciecha Pokusy - SP4ICD, Jacka Sobali – SQ4CUX, Mateusza Rekścia – SQ4OC, Michała Waszkiewicza – SP4-17-008 oraz naszego nieocenionego informatyka Eugeniusza Danowskiego – SQ4CVW działa przy Stowarzyszeniu Przypisani Północy od listopada 2006 roku.
Znak krótkofalarski naszego klubu nie jest przypadkowy. W tym znaku SP4KPP zaszyfrowana jest SP – Polska, 4 – okręg północno wschodni, KPP – Klub Przypisani Północy.

Nasz klub bierze udział w zawodach krótkofalarskich i mamy osiągnięcia, ale o tym napiszemy we wrześniu.

Jeśli raz usłyszysz delikatny szum krótkich fal eteru chcesz do niego wracać….

Wojciech Pokusa - SP4ICD

Zobacz więcej fotografii
dodano: 2010.08.29 20:26:32  ·  autor: Maria W. Dzienisiewicz

.: Bierności mówimy STOP! :.Po zakończonej sukcesem realizacji projektów „Aktywne Lenarty” i „Aktywni w Lenartach” w roku 2009, również i w roku bieżącym Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy” wzięło udział w konkursie o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt nasz, pod hasłem „Bierności mówimy STOP”, został wysoko oceniony przez Komisję Oceny Projektów, która sklasyfikowała go na IV. miejscu, na ogólną liczbę 57 projektów zgłoszonych do konkursu. Będzie on dofinansowany w ramach działania 6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ukierunkowanego na wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
Celem tegorocznej inicjatywy realizowanej przez „Przypisanych Północy” będzie zwiększenie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkańców osiedla Lesk. W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty socjoterapeutyczne oraz zajęcia z doradcą zawodowym. Planowane jest również szkolenie komputerowe, które pozwoli uczestnikom projektu na swobodne wykorzystywanie technologii informatycznej w celu łatwiejszego znalezienia zatrudnienia. Spotkania uczestników projektu odbywać się będą w pomieszczeniach udostępnionych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lesk”.
Zgodnie z harmonogramem działań realizacja projektu „Bierności mówimy STOP” będzie trwała od września do grudnia 2010 roku.
dodano: 2010.08.20 10:42:58  ·  autor: Adam Cieślukowski

.: „Pasjonat Przypisanych Północy 2010” – ogłoszenie! :.
10 sierpnia 2010 r. członkowie Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej wyznaczyli termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów do honorowego tytułu \"Pasjonat Przypisanych Północy ‘ 2010. W tym dniu powołana została także Kapituła Konkursu.

Zgłoszenia kandydatów do tegorocznej nagrody można dostarczać na adres:
- pocztą internetową: biuro@przypisani.org,
- tradycyjną pocztą: Stowarzyszenie Kulturalne \"Przypisani Północy\" 19-400 Olecko, ul. Gołdapska 27,
- lub osobiście wręczyć pisemne zgłoszenie do jednego z członków Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej.

Zgłoszenie musi zawierać:
- imię i nazwisko kandydata,
- jego adres i telefon lub e-mail,
- obowiązkowo uzasadnienie kandydatury, maksymalnie format kartki A4,
- można dołączać dodatkowe materiały przedstawiające kandydata – artykuły, publikacje, zdjęcia itp. , mogą być także kserokopie tych materiałów.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2010 r. 

Regulamin Konkursu \"Pasjonat Przypisanych Północy\":

I. Kandydatami do nagrody mogą być osoby działające na terenie Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, zajmujące się szeroko pojętą animacją środowiska społecznego
w dziedzinach: kultury i sztuki, ekologii, turystyki, działań społecznych.
II. Osoby wchodzące w skład Kapituły nie mogą kandydować do nagrody.
III. Liczba zgłaszanych kandydatów jest nieograniczona.
IV. Prawo zgłaszania mają: członkowie Stowarzyszenia Kulturalnego \"Przypisani Północy\", osoby nagrodzone honorowym tytułem \"Pasjonat Przypisanych Północy\" oraz członkowie Kapituły przyznającej nagrodę.
V. Kapitułę powołuje Zarząd Stowarzyszenia.
VI. Stowarzyszenie nie przyznaje nagrody osobom nie żyjącym.
VII. Głosowanie odbywa się według przyjętych przez Kapitułę zasad, które ustala podczas posiedzenia konkursowego.
dodano: 2010.08.18 21:50:49  ·  autor: Maria W. Dzienisiewicz


| Wrzesien 2022 | Lipiec 2022 | Czerwiec 2022 | Maj 2022 | Listopad 2021 | Czerwiec 2021 | Lipiec 2020 | Wrzesien 2019 | Wrzesien 2018 | Lipiec 2018 | Luty 2018 | Listopad 2017 | Wrzesien 2017 | Sierpien 2017 | Luty 2017 | Grudzien 2016 | Grudzien 2015 | Pazdziernik 2014 | Pazdziernik 2013 | Grudzien 2012 | Wrzesien 2012 | Sierpien 2012 | Lipiec 2012 | Marzec 2012 | Listopad 2011 | Pazdziernik 2011 | Wrzesien 2011 | Sierpien 2011 | Styczen 2011 | Listopad 2010 | Pazdziernik 2010 | Wrzesien 2010 | Sierpien 2010 | Maj 2010 | Kwiecien 2010 | Marzec 2010 | Styczen 2010 | Listopad 2009 | Pazdziernik 2009 | Wrzesien 2009 | Sierpien 2009 | Lipiec 2009 | Czerwiec 2009 | Maj 2009 | Kwiecien 2009 | Luty 2009 | Grudzien 2008 | Pazdziernik 2008 | Lipiec 2008 | Czerwiec 2008 | Luty 2008 | Wrzesien 2007 | Lipiec 2007 | Czerwiec 2007 | Marzec 2007 | Styczen 2007 | Lipiec 2006 | Czerwiec 2006 | Wszystkie |

aby sie zalogowac i dodac artykul kliknij obok  ·  dodaj artykul
czas ladowania artykulow: 0.007814 sec. © Yuppy

 

Strona główna