Przypisani Północy
Stowarzyszenie Kulturalne z siedzibą w Olecku

Archiwum:

Listopad 2010:

.: Oferta na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi komputera :.


„Przypisani Północy” Stowarzyszenie Kulturalne z siedzibą w Olecku zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi komputera w ramach projektu „Bierności mówimy STOP”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenie z zakresu obsługi komputera jest zaplanowane we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Zadania 7. Szkolenie z zakresu obsługi komputera.
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi komputera dla 8-10 osobowej grupy Beneficjentek Ostatecznych projektu „Bierności mówimy STOP”. Grupą docelową projektu są mieszkanki Osiedla Lesk w Olecku, zainteresowane nabyciem umiejętności pomocnych w zdobyciu zatrudnienia. Będą to osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne
oraz bierne zawodowo i nieaktywne zawodowo.
Zobacz więcej informacji
dodano: 2010.11.25 10:40:07  ·  autor: Administrator

.: Zakończenie zajęć socjoterapeutycznych :.


29 października 2010 r. zakończyła się realizacja pierwszego z trzech modułów projektu „Bierności mówimy STOP” - zajęcia socjoterapeutyczne. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne Przypisani Północy finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podstawowym celem tej inicjatywy jest zwiększenie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkanek osiedla Lesk.


Uczestniczki naszego programu, dzięki zajęciom, profesjonalnie poprowadzonym przez wykwalifikowaną socjoterapeutkę, mogły dowiedzieć się wiele o sobie, odkryć swoje mocne i słabe strony, nauczyć się cenić własne osiągnięcia i stawiać czoła niepowodzeniom.


Trudna sztuka poznawania swojej osobowości przeplatana była weselszymi akcentami. Pod okiem socjoterapeutki p. Danuty Cieślukowskiej, często z pozoru zabawne ćwiczenia pozwalały uczestniczkom zmierzyć się z różnymi problemami, jakich przecież każdy z nas ma bez liku.


Podsumowaniem zajęć było spotkanie wszystkich uczestniczek z prezes Stowarzyszenia Kulturalnego Przypisani Północy - Marią Dzienisiewicz. To właśnie dzięki jej zaangażowaniu możliwa była realizacja projektu „Bierności mówimy STOP”.
Honorowym gościem spotkania był również p. Stanisław Jurewicz, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Lesk”, w pomieszczeniach której odbywały się zajęcia.


Spotkanie kończące pierwszy etap projektu przypieczętowała wspólna fotografia uczestniczek i osób zaangażowanych w projekt.

Już od 9 listopada przed uczestniczkami programu staje nowe wyzwanie - rozpoczyna się kolejny moduł szkoleniowy - zajęcia z doradcą zawodowym, który potrwa aż do początku grudnia.
dodano: 2010.11.13 10:15:05  ·  autor: Administrator

.: III Forum Turystyki Ziemi Oleckiej :.
III. Forum Turystyki Ziemi Oleckiej „Turystyka na Północy”
5 listopada 2010 r. Hotelu Olecko odbyło się III. Forum Turystyki Ziemi Oleckiej - „Turystyka na Północy”. Organizatorami byli Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej i Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy”.Zobacz więcej informacji

Zobacz więcej informacji
dodano: 2010.11.10 21:47:22  ·  autor: Administrator


| Wrzesien 2022 | Lipiec 2022 | Czerwiec 2022 | Maj 2022 | Listopad 2021 | Czerwiec 2021 | Lipiec 2020 | Wrzesien 2019 | Wrzesien 2018 | Lipiec 2018 | Luty 2018 | Listopad 2017 | Wrzesien 2017 | Sierpien 2017 | Luty 2017 | Grudzien 2016 | Grudzien 2015 | Pazdziernik 2014 | Pazdziernik 2013 | Grudzien 2012 | Wrzesien 2012 | Sierpien 2012 | Lipiec 2012 | Marzec 2012 | Listopad 2011 | Pazdziernik 2011 | Wrzesien 2011 | Sierpien 2011 | Styczen 2011 | Listopad 2010 | Pazdziernik 2010 | Wrzesien 2010 | Sierpien 2010 | Maj 2010 | Kwiecien 2010 | Marzec 2010 | Styczen 2010 | Listopad 2009 | Pazdziernik 2009 | Wrzesien 2009 | Sierpien 2009 | Lipiec 2009 | Czerwiec 2009 | Maj 2009 | Kwiecien 2009 | Luty 2009 | Grudzien 2008 | Pazdziernik 2008 | Lipiec 2008 | Czerwiec 2008 | Luty 2008 | Wrzesien 2007 | Lipiec 2007 | Czerwiec 2007 | Marzec 2007 | Styczen 2007 | Lipiec 2006 | Czerwiec 2006 | Wszystkie |

aby sie zalogowac i dodac artykul kliknij obok  ·  dodaj artykul
czas ladowania artykulow: 0.007173 sec. © Yuppy

 

Strona główna